Google+

Thủ tục đăng ký tên miền

Thủ tục đăng ký tên miền


Hồ sơ đăng ký tên miền
1. 
Điền 1 bản khai đăng ký tên miền (đối với tên miền Việt Nam), Tên miền quốc tế bỏ qua bước này.
2. Gồm 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền.
3. 1 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân).

Bản khai đăng ký tên miền

Mẫu dành cho doanh nghiệp tổ chức:
Bản khai đăng ký tên miền (cấp 2 và cấp 3)
domain 42
Bản khai thay đổi DNS tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
domain 42
Mẫu dành cho cá nhân:
Bản khai đăng ký tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi DNS tên miền
domain 42
Bản khai thay đổi thông tin (thay đổi miễn phí)
domain 42

Tin liên quan